Program*
Les programmet og bestill billetter Her.

tirsdag 26. april 2016

- Georg Johannesen fikk for lite motstand i lesningen av Ars Moriendi

Dette mener litteraturkritiker Arne Borge, som på årets Georg Johannesen-seminar skal snakke om bl.a. resepsjonen av Ars Moriendi eller de syv dødsmåter og hvordan forfatteren selv påvirket den.

Borge, som er kritiker i Klassekampens bokmagasin og medredaktør av litteraturtidsskriftet Vagant, er i skrivende stund ikke helt ferdig med foredraget, som vil basere seg på hans egen masteroppgave fra 2013:

- Jeg tenker kanskje å løse det todelt: 1) Snakke om mottakelsen diktsamlinga fikk i dagspressa da den kom, og 2) hvordan GJ kanskje påvirket hvordan boka ble lest i ettertid, skriver han i et epostintervju.

- Det som etter hvert ble arbeidstesen min da jeg skrev oppgava, var jo at GJ hadde en sterk innflytelse over hvordan diktene ble tolket – og da primært i en politisk retning. Altså: GJ underspilte de mer "patetiske" sidene ved Ars Moriendi, til fordel for en mer realhistorisk og politisk bok. 

Mener du i den forstand at han selv reduserte en del av det han skrev til telegrammeldinger, innholdsfortegnelser o.l.? Han ville ikke være "lyriker", dansende, dum dame... osv? 

- Ja, på en måte. Og derfor gir han kanskje Ars Moriendi en litt "hardere" framstilling enn det jeg syns den fortjener. (Ikke hard forstått som negativ, men som stridslysten.) Og denne betoningen av tallsymbolikken og ukedagene kommer også inn her. Ars Moriendi som "systemdikt" er i mine øyne kraftig overvurdert. Jeg har til gode å se noen få dette systemet av uker og dødssynder til å "gå opp" på noen overbevisende måte. Her syns jeg en del lesere – både aviskritikere, akademikere og andre kommentatorer – har gitt GJ litt for lite motstand. Uten at det er så farlig.

Mener du noe sånt som at denne systemtenkningen er noe i retning av et formalistisk grep for liksom å komme seg gjennom? Å få skrevet det ferdig? 

- Nja, på en måte. Det er et slags utvendig grep som gir en grei ramme, men jeg syns ikke fortolkningen kan hente så mye ut av en konsistent lesning med bruk av for eksempel dødssyndene. Du finner lesere som sier "dette diktet finner sted i Havesykeuka, og det passer bra for ..." Men det neste diktet passer kanskje ikke med havesyke, om du forstår. Så leserne driver rett og slett med litt cherry picking på dette området.

Du mener han underspilte den poetiske kraften i diktene? 

- Ja, hvis du med poetisk kraft mener noe i retning av ømhet/inderlighet/resignasjon (jeg har ikke ryddet helt opp i begrepene her ennå). Jeg syns stort sett diktene står godt uten verken titler, ukedager eller dødssynder. Og jeg mener altså ikke dette som noen tungtveiende kritikk av diktsamlinga. Bare at man ikke bør bry seg så mye om systemdiktning, men heller lese samlinga som en rekke enkeltdikt, mener Arne Borge.

Arne Borges masteroppgave kan lastes ned Herfra

fredag 22. april 2016

Radikal nytolkning av Ars MoriendiHovedinnslaget på årets Georg Johannesen-seminar er en dramatisk og musikalsk framføring av Johannesens diktsamling Ars Moriendi eller de syv dødsmåter i sin helhet, av skuespiller Lasse Lindtner og musiker og komponist Anette Röde Hagnell. 

Det er duket for en unik forestilling hvor Lindtner og Hagnell, gjennom sitt samspill, vil by på en radikal nytolkning av denne legendariske diktsyklusen. 

Lasse Lindtner kommer fra en kjent bergensk teaterfamilie. Han er sønn av den viktige og folkekjære skuespilleren og regissøren Lothar Lindtner og begynte sin teaterkarriere som barneskuespiller ved Den Nationale Scene. Han har siden vært ansatt både ved Trøndelag Teater og hatt tallrike engasjementer i TV, film og ved teatre rundt omkring i landet. Han er nå fast ved Nationalteatret i Oslo. Mindre kjent er Lindtners talent for poesiformidling – noe han vil utfolde i hele sin bredde ved denne anledningen.

Anette Röde Hagnell er ansatt i Grenland Friteater som komponist, musiker og skuespiller. Hun har en lang historie med Georg Johannesens dikt, ikke minst gjennom sitt årelange samarbeid med Friteatrets Geddy Aniksdal i bl.a. forestillingen Ingen doktor for de døde som har turnert verden rundt de siste ti årene. Den ble framført ved Georg Johannesen-seminaret i 2013. 

Diktopplesninger arter seg gjerne som framføring av ord med musikalsk akkompagnement. Noe av det spesielle ved denne nytolkningen av Ars Moriendi er likestillingen mellom ordene og musikken, som vi håper vil tilføre diktene noe nytt.